Товарна біржа: що це?

Товарна біржа — це об’єднання учасників ринку: продавців, їх клієнтів та посередників, для створення гранично вигідних умов для утворення ціни, товарообігу, укладання комерційних договорів, прискорення фінансового обороту, встановлення цін, дослідження попиту та пропозицій та інших комерційних маніпуляцій. Комерція у структурі товарної біржі виконується не традиційним чином, а на основі шаблонів, стандартів та необхідних форм документів, що регламентують вартість, обсяг товарів, їхню номенклатуру, методи та строки доставки тощо.

У товарного ринку в Україні сформувалася власна історія, власні герої та свої провали. Комерційна товарна структура ще недавно охоплювала понад 400 майданчиків, де відбувалися торги товарами у всіляких обсягах. Згадувати якість, чесну освіту ціни та засвідчення розрахунків на подібних майданчиках неправильно, адже це була не зовсім здорова конкуренція між торговельними біржами, яка не мала корисної ефективності для економіки України.

Одночасно з явищем товарної біржі були і фондові біржі на ринках капіталу, які також потребували оптимізації їх роботи та високих стандартів, і для яких також змінилися умови їхньої діяльності.

Було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо залучення інвестицій та запровадження нових механізмів», за підсумками чого було отримано ще один Закон України «Про товарні біржі», який розпочав свою дію з 1.08.2021 року. Така біржова реформа принесе позитивні зміни в економіці країни.

Що нового у законі «Про товарні біржі»

Законодавчий акт свідчить, що всі типізовані об’єкти повинні продаватися на біржах, що пройшли процедуру видачі ліцензії в Національній комісії з цінних паперів, якщо вони мають намір у майбутньому забезпечувати роботу товарної біржі.

Ліцензувати роботу товарної біржі і влитися в комерційний ринок має право кожна людина. Для цього необхідно відповідати вимогам закону та розробленим Комісією нормам щодо забезпечення діяльності такого роду. Немає якихось прихованих моментів у процедурі ліцензування, все досить чесно та просто.

Отримати статус товарної біржі мають право лише ті організації, хто отримав необхідну ліцензію щодо налагодження роботи ринку продукції товарних біржах в організатора. Але і, тут не все так однозначно – має намір назвати себе біржею, отримавши на це ліцензію

Проблема числа подібних торгових майданчиків не є важливою, найголовніше — це ефективність того, що відбуватиметься всередині цієї системи. Товарна біржа з ​​ліцензією покликана виконувати контроль торгів на біржі та моніторинг за виконанням учасниками порядку та умов біржі, включаючи і мету недопущення проведення маніпуляцій на товарній біржі та інсайдерській комерції.

Комісія зі свого боку виконуватиме моніторинг за рівністю прав і правил роботи існуючих бірж з ліцензією в економіці країни.

Що забезпечує біржа

Торгова біржа може стати дієвим механізмом для відкритого утворення ціни та обов’язкового виконання угод, незалежно від постачальника товару на її майданчик.

Саме при монополії, коли біржовий товар є в одних руках і впливає на утворення ціни на ринку таке об’єднання доречне. Значимість біржі полягає в тому, що вона здатна розмежувати роботу подібної монополії та власне аукціони, оскільки є гарантом виконання угод та оплати лотів. У цю структуру можна потрапити за чесною, конкурентною вартістю для власного товару, який є основним у ринкових взаєминах усіх учасників.

Завдяки високим стандартам роботи біржі та побудови торгових процесів зсередини, вплив монополії сходить нанівець. Напрямок роботи біржі ховається у цьому, що може розділяти дії цієї монополії і самі угоди, оскільки стає гарантом здійснення лотів і операцій. На цей майданчик можна потрапити за правильною, конкурентною вартістю для свого товару, який стає головним у відносинах ринку всіх учасників.

Внаслідок завищених стандартів функціональності біржі та вибудовування внутрішньої торговельної діяльності, вплив монополії вирівнюється з усіма учасниками торгів.

Особливість функціонування товарного ринку має ряд специфічних показників, які однозначно характеризують його роботу:

  1. Місткість ринку – піковий обсяг кількості товарів, що продаються, залежно від наявного платоспроможного попиту, ціни продажу та пропозиції.
  2. Реальний потенціал формування ринку як в цілому, так і в рамках окремих сфер, які в цілому складають загальний товарний ринок тієї чи іншої держави.
  3. Диверсифікація товарного ринку – покриття всіх потреб певним товаром незалежно від їх розташування, у тому числі навіть географічних.

Найбільшим попитом на товарній біржі користуються ф’ючерси. Отже, партнери укладають угоди — ф’ючерсні контракти – на поставку певного товару.

Сам ф’ючерсний контракт передбачає право купити або продати певний актив протягом визначеного періоду часу за заздалегідь узгодженою ціною учасниками угоди. Звичайно, у більшості випадків доставка та передача залишаються номінальними операціями. Договір розірвано, і купівля, і продаж компенсуються.